Leeftijdscategorieën hond:

6-10 maanden

11-18 maanden

Volwassen honden

 

Wij hebben trainingen in kleine groepen (max. 4 honden) voor pubers en volwassen honden, die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het gaat daarbij vaak om ongewenst gedrag om te zetten naar gewenst gedrag. Voorbeelden zijn het vooruit of omgetrokken worden bij het uitlaten, lomp gedrag tegen andere honden/mensen, opspringen, nog steeds speels bijten in handen, een echte uitdaging hebben bij het terugkomen, etc. De hond kan dan hierin hardleers lijken of even helemaal geen aandacht meer te hebben, niet te luisteren. Meestal heeft dit met de leeftijdsfase te maken van de hond en/of (ongemerkt) aangeleerd gedrag. Bij aanvang worden de gewenste leerdoelen doorgenomen. Wij gaan vervolgens terug naar de basis om er voor te zorgen dat het voor begeleider en hond weer leuker wordt om samen dingen te doen. We doen dit met aandachtsoefeningen/spelletjes en oefeningen gericht op het door de begeleider benoemde ongewenste gedrag.

Na afronding van deze cursus kan desgewenst in- c.q. teruggestroomd worden in een van de andere gehoorzaamheidscursussen op het niveau van hond/begeleider.