Opvoeding/Gehoorzaamheid / Socialisatie


van Joris en Mika s.
van Joris en Mika s.

Cursussen

In de oranjebalk rechts zijn de gehoorzaamheidscursussen vermeld. Indien u hierop klikt ziet u verdere informatie per cursus.

 

Indeling

Indien uw hond:

- al wat verder is (bijvoorbeeld omdat u zelf al veel ervaring heeft),

of

- juist wat extra begeleiding nodig heeft,

vermeld dit dan a.u.b. bij inschrijving.

 

Instroming willen wij namelijk graag zoveel mogelijk laten gebeuren op basis van niveau. Dat is prettig voor u en uw hond en ook voor het functioneren van de groepen. Om het instroomniveau te bepalen maken we met u een gratis afspraak en doen een aantal oefeningen. In overleg vindt dan indeling plaats.

Dit kan ook als uw hond qua leeftijd in een andere groep zou horen.

U hoeft  dus niet een voorafgaand diploma eerst gehaald te hebben, het gaat om het bestaande niveau.

(Wel kunt u, als u dit zelf wilt, de voorgaande examens nog doen)


Wel is meestal aanwezigheid bij één van de praktische theoriemomenten om onze trainingsmethode aan te leren gewenst. Deze worden met grote regelmaat georganiseerd.

 

Doorstromen

Niet elke hond en/of begeleider ontwikkelt zich op hetzelfde tempo. Het is belangrijk om u en uw hond nieuwe oefeningen/ ervaringen aan te bieden op eigen tempo.

Hier spelen ook de ontwikkelingsfasen van uw hond een rol, bijvoorbeeld rond maand 6-7 treedt voor de honden een nieuwe fase intreedt o.a. onder invloed van de hormonen. Veelal zal hier wat onzekerheid optreden en zullen er nieuwe uitdagingen zijn in het trainen. Bij sommige honden gebeurt dit eerder, bij andere later. Bij de een is daar weinig van te merken, bij de ander heeft u soms (weer) uw handen vol.

Dit soort elementen maakt dat wij het beter vinden om de groepsindeling niet rigide te hanteren. Als een combinatie toe is aan een andere uitdaging zullen wij u voorstellen tussentijds bij een volgende groep in te stromen.